Regulamin świadczenia usług sklepu doozdabiania.pl

§ 1

Doozdabiania.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Mateusz Wilczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FH CRAFT Mateusz Wilczek z siedzibą w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 6/1 34-220, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Doozdabiania.pl.

§ 2

Doozdabiania.pl jest sklepem internetowym za pośrednictwem, którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty drewniane w postaci surowej nielakierowanej.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem doozdabiania.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego przedmiotu, wybór ilości sztuk i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie doozdabiania.pl bez dodatkowej opłaty.
  4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms potwierdzający przyjęcie zamówienia.

(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a doozdabiania.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek doozdabiania.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, doozdabiania.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, doozdabiania.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi doozdabiania.pl.